Om boken

Rätt tillämpade kan verktygen i den här boken betydligt öka din framgångskvot. Den ger dig kunskap om de vanligaste fallgroparna och fula knepen i förhandlingssituationer samt effektiva verktyg och tips för att motverka dem. Boken tar upp både winwin-metodik och hård förhandling, och steg för steg får du hjälp med att utveckla din egen personliga förhandlingsteknik.

Förhandlingsbart bygger dels på författarnas fleråriga praktiska erfarenhet och forskning, dels på etablerade förhandlingsteorier och modeller. Den franska förlagan har sålt i över 25 000 ex och är översatt till 6 språk. Boken används som kurslitteratur i förhandlingsutbildningar av bland andra Europeiska Kommissionen, franska Utrikesdepartmentet, samt ett flertal internationella storföretag.

INNEHÅLLET I STORA DRAG:
1. Reflektion före varje förhandling
Hur man går bortom instinktiva beteenden

2. Förberedelser före genomförande
Hur planera för att hantera personerna, problemen och processen

3. Att göra det nödvändiga före det uppenbara
Hur hantera förhandlingsprocessen

4. Maximera det ömsesidiga värdet före fördelning
Hur hantera förhandlingsfrågan

5. Att lyssna före att tala
Hur hantera personer. Del 1: Aktiv kommunikation

6. Handskas med känslor före problemlösning
Hur hantera personer. Del 2: Utmaningarna

7. Fördjupad metod före komplexa förhandlingar
Hur hantera flernivå-, flerparts- och tvärkulturella förhandlingar

8. Formalisera överenskommelsen före avslut
Skörda frukterna av framgångsrika förhandlingar

Avslutningsvis. Hitta din personliga metod före tillämpning
Hur du fortsätter att utveckla din förhandlingsteknik