Erik Wetter i Chef & Ledarskap

I Lärarförbundets tidning Chef & Ledarskap intervjuas Erik Wetter i artikeln ”Vinn över den andra till din egen sida”. En av kommentarerna är att för personer i chefsposition består mer än halva arbetstiden av olika formella och informella förhandlingar. Trots detta blir de flesta befordrade tack vare sin tekniska kompetens, utan någon formell träning i förhandlingsteknik och konfliktlösning.

Erik Wetter intervjuad i Computer Sweden

Intervju om förhandlingsteknik i Computer Sweden. Intervjun tar upp vanliga misstag och kommer även med tre rekommendationer:

  1. Se inte förhandlingen enbart som en tävling. Det ökar risken för låsning.
  2. Tänk dig in i motpartens situation. Var inte för fokuserad på det egna resultatet.
  3. Förbered dig lagom mycket. Processen är viktig i sig och det är viktigt att båda partner är delaktiga